AKTUALNOŚCI

Dzień grecki w Majstrze

Po raz pierwszy w Centrum Narzędziowym Majster organizujemy dzień grecki dla stałych i nowych Klientów. Zachęcamy smakoszy dobrego jedzenia do skosztowania wykwintnego, greckiego jedzenia.

Dzień grecki w sklepie narzędziowym przeniesie nas w letni, wakacyjny czas. Dzięki temu na chwilę będzie można zwolnić, uśmiechnąć się i przenieść się do słonecznej Grecji.

 

Regulamin wydarzenia Dzień Grecki w Majstrze:

 1. Organizatorem wydarzenia jest Majster Joanna Bernat, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP: 8442125866 zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego pod nazwą “Dzień grecki w Majstrze” (zwanego dalej Wydarzeniem), które odbędzie się w dniu  4 lipca 2019 r. od godz. 8:00 do 15:30.
 3. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Narzędziowym Majster w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 151
 4. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Wydarzenia. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz stosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.
 5. Wydarzenie skierowane jest do stałych i nowych Klientów.
 6. Każdy uczestnik wydarzenia może skorzystać z kącika gastronomicznego i poczęstunku od firmy Majster.
 7. Na wydarzeniu zachęcamy do częstowania greckimi przysmakami.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wydarzenia poprzez filmy wideo, zdjęcia oraz dźwięk w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
 9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika Wydarzenia w materiałach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Wydarzenia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania, którego nie jest w stanie przewidzieć.
 11. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia, tylko gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz prawa polskiego.
 12. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie Facebook Majster Centrum Narzędziowe lub/i stronie www.majstersuwalki.pl

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES
Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66
WPŁATY
Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001
DANE KONTAKTOWE
tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki