SERWIS

CENTRUM NARZĘDZIOWE MAJSTER

SERWIS

Kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny od 2008 roku.  

Dzięki doskonałej znajomości branży i wieloletniemu doświadczeniu oferujemy swoim klientom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny od 2008 r. W naszym punkcie serwisowym można dokonać przeglądu okresowego elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych, spawalniczych, sprzętu do ogrodu. Oferujemy tylko oryginalne części zamienne. Nasi doskonale wyszkoleni serwisanci gwarantują wysoki poziom świadczonych usług.

Prowadzimy sprzedaż części zamiennych.
tel. + (48) 87 737 15 86

Na czas naprawy sprzętu oferujemy możliwość wypożyczenia sprzętu o tych samych parametrach.

Regulamin serwisu:
1. Firma Majster w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 151, NIP 844 212 58 66 prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
2. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego osobiście w siedzibie firmy Majster w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151 i dostarczenie urządzenia.
3. Serwis wydaje Klientowi dokument „Potwierdzenie przyjęcia urządzenia do serwisu”. Jest to dokument, który uprawnia do odbioru urządzenia.
4. Wraz z przyjęciem sprzętu do serwisu, Klient będzie obciążony kosztami otwarcia zlecenia w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.
5. W przypadku, jeśli po wstępnych oględzinach sprzętu i zaakceptowaniu przybliżonej ceny naprawy, Klient wycofa się z transakcji będzie on obciążony kosztami dotychczasowego postępowania, oraz materiałów zamówionych lub zakupionych do danej naprawy.
6. Jeśli po wstępnych oględzinach sprzętu i wycenie naprawy, Klient zrezygnuje z eliminacji usterek to zostaje obciążony kosztami ekspertyzy. W przypadku konieczności rozkręcenia maszyny w celu ustalenia przyczyny awarii, klient odstępuje od naprawy, otrzymuje zdemontowany sprzęt.
7. W przypadku rezygnacji z naprawy Klient ponosi koszt ekspertyzy w wysokości:
7.1 elektronarzędzia od 31 zł do 62 zł brutto
7.2 urządzenia spalinowe od 62 zł do 120 zł brutto
8. Czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie i jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.
9. Serwisy pogwarancyjne realizujemy do 25% wartości nowego sprzętu bez porozumienia-uzgodnienia z Klientem.
10. O terminie zakończenia naprawy informujemy telefonicznie lub poprzez SMS.
11. Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, rezygnacji naprawy przez Klienta, a nieodebraniu przez niego w tym terminie urządzenia będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 20 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata będzie naliczana przez kolejne 30 dni.
12. Po upływie 45 dni nieodebrane urządzenie podlega przepadkowi i jest uznane jako porzucone przez właściciela w rozumieniu art. 180 KC oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu, aktualna wersja zawsze znajduje się na www.majstersuwalki.pl

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES

Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66

WPŁATY

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki