AKTUALNOŚCI

Dzień kobiet w Majstrze

Dzień kobiet w Majstrze

Dla wszystkich naszych Klientek z okazji ich święta przygotowaliśmy moc atrakcji:

 • każda Pani otrzyma od nas tulipana, która z nas nie lubi dostawać kwiatów?
 • zapraszamy na kawę, herbatę i słodki poczęstunek
 • zabierz ze sobą przyjaciółkę, mamę, babcię i zyskaj aż 8% rabatu

Tylko 8 marca br. od godz. 7:00. Tylko w Centrum Narzędziowym Majster w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151.

Do zobaczenia 😉

 

Regulamin wydarzenia:

 1.  Organizatorem wydarzenia jest Majster Joanna Bernat, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP: 8442125866 zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego pod nazwą „Dzień Kobiet w Majstrze” (zwanego dalej Wydarzeniem), które odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r. od godz. 7:00.
 3. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Narzędziowym Majster w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 151
 4. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Wydarzenia. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz stosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.
 5. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dnia Kobiet i skierowane jest do kobiet w każdym wieku.
 6. Podczas wydarzenia, każda kobieta jako uczestnik wydarzenia może otrzymać rabat w wysokości 8% za całe zakupy w Centrum Narzędziowym Majster
  1. Z rabatu wyłączone są produkty z wyprzedaży i objęte promocją.
  2. Promocje nie łączą się.
 7. Każda kobieta otrzyma bezpłatnie kwiat od wytypowanego pracownika firmy Majster.
 8. Na wydarzeniu zachęcamy do częstowania się kawą, herbatą oraz słodkim poczęstunkiem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wydarzenia poprzez filmy wideo, zdjęcia oraz dźwięk w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w calach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
 10. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika Wydarzenia w materiałach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Wydarzenia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania, którego nie jest w stanie przewidzieć.
 12. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Wydarzenia jest Organizator.Każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały  zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia, tylko gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz prawa polskiego.
 14. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie Facebook Majster Centrum Narzędziowe lub/i stronie www.majstersuwalki.pl

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES

Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66

WPŁATY

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki