AKTUALNOŚCI

Jak zdobyć nagrodę?

Nagrody, nagrody …….. wszyscy lubimy je otrzymywać niezależnie od wieku. Dlatego Majster Suwałki z okazji „Dnia z profesjonalistą” organizuje konkurs z nagrodami.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy przyjść 23 lipca br. do Majster Centrum Narzędziowego w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151, zrobić zakupy w godzinach 7:00 – 15:00 za min. 30 zł i odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe. Wśród wszystkich prawidłowych odpowiedzi o godz. 15:30 wybierzemy 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.

Nagrody to: siekiera rozłupująca c1600, szpadel ostry ideal pro oraz zestaw upominków – marki cellfast.

Zapraszamy
Majster Suwałki
ul. Raczkowska 151

tel. + 48 664 331 721

 

Regulamin konkursu “Zgarnij nagrodę z marką Cellfast”:
1. Organizatorem konkursu jest Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP: 8442125866 zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą “Zgarnij nagrodę z marką Cellfast” (zwanego dalej Konkursem), który odbędzie się w dniu 23.07.2020 r.
3. Fundatorem nagrody jest firma Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
4. Uczestnikiem może być każdy Klient firmy Majster Joanna Bernat, który w dniu 23.07.2020 r. w godzinach: 7.00-15:00 zrobi zakupy za min. 30 zł brutto i odpowie prawidłowo na pytanie konkursowe: w jakich godzinach otwarte jest Centrum Narzędziowe Majster od poniedziałku do piątku (załącznik nr 1).
5. Uczestnik może wielokrotnie zostawić swoje zgłoszenie, jeśli dokona zakupów na kwotę min. 30 zł brutto i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe.
6. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy firmy Majster.
7. Nagrodami w konkursie są: szpadel ostry ideal pro, siekiera rozłupująca C1600 oraz zestaw gadżetów.
8. Uczestnik konkursu  może zdobyć tylko jedną nagrodę, nawet jeśli wielokrotnie zostanie wybrany.
9. Nagrody należy odebrać do 31 lipca 2020 r., po tym terminie nagroda przepada.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Konkursu poprzez filmy wideo, zdjęcia oraz dźwięk w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób biorących udział w konkursie może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu w materiałach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Konkursu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania, którego nie jest w stanie przewidzieć.
13. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konkursu jest Organizator. Każdej osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały  zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
14. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Konkursu, tylko gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz prawa polskiego.
15. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.majstersuwalki.pl

Załącznik nr 1
Nr telefonu: ……………………………………………… Imię: …………………………………..
W jakich godzinach otwarte jest Centrum Narzędziowe Majster od poniedziałku do piątku?

………………………………………………………………………………………………………….

 

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES

Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66

WPŁATY

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki