AKTUALNOŚCI

Jak zdobyć nagrodę?

„Sport to zdrowie” pod takim hasłem organizujemy dla Klientów Centrum Narzędziowego Majster konkurs, w którym do wygrania jest godzina gry z wypożyczeniem sprzętu w Studio Ruchu. Studio Ruchu mieści się przy ul. Bydgoskiej 33. Centrum Narzędziowe Majster przygotowało aż 6 wejściówek do squash i 6 wejściówek do gry w ricochet. Łącznie mamy aż 12 nagród.

Zasady konkursu są proste. Wystarczy przyjść do Centrum Narzędziowego Majster przy ul. Raczkowskiej 151 zrobić zakupy za min. 30 zł brutto i odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe, wypełnić formularz. Kupony konkursowe zbieramy do 18 kwietnia br. Wybór zwycięzcy odbędzie się w piątek 19 kwietnia br.

Do zobaczenia !

 

Regulamin konkursu “Sport to zdrowie”:

 1. Organizatorem konkursu jest Majster Joanna Bernat, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP: 8442125866 zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą “Sport to zdrowie” (zwanego dalej Konkursem), które odbędzie się w dniach 10 kwietnia – 18 kwietnia 2019 r.
 3. Fundatorem nagrody jest firma Majster Joanna Bernat, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
 4. Uczestnikiem może być każdy Klient firmy Majster Joanna Bernat, który w dniach 10-18 kwietnia br. zrobi zakupy za min. 30 zł brutto i odpowie na pytanie konkursowe: W jakich godzinach od poniedziałku do piątku można zrobić zakupy w Majster Centrum Narzędziowe (załącznik nr 1).
 5. Uczestnik może wielokrotnie zostawić swoje zgłoszenie, jeśli dokona zakupów na kwotę min. 30 zł brutto i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe.
 6. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy firmy Majster Joanna Bernat.
 7. Nagrody w konkursie to wejściówki do Studia Ruchu, przy ul. Bydgoskiej 33 w Suwałkach na godzinę gry z wypożyczeniem sprzętu na Squash lub ricochet.
 8. Uczestnik konkursu  może zdobyć tylko jedną nagrodę, nawet jeśli wielokrotnie zostanie wybrany.
 9. Nagrody należy odebrać do 30 kwietnia 2019 r., po tym terminie nagroda przepada.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wydarzenia poprzez filmy wideo, zdjęcia oraz dźwięk w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu w materiałach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Konkursu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania, którego nie jest w stanie przewidzieć.
 13. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konkursu jest Organizator.Każdej osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały  zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 14. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Konkursu, tylko gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz prawa polskiego.
 15. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie Facebook Majster Centrum Narzędziowe lub/i stronie www.majstersuwalki.pl

Załącznik nr 1

Nr telefonu: ……………………………………………… Imię: …………………………………..

W jakich godzinach otwarte jest Majster Centrum Narzędziowe od poniedziałku do piątku?

………………………………………………………………………………………………………….

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas

ADRES

Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66

WPŁATY

Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki