AKTUALNOŚCI

Konkurs z King Tony

23 września br. gościć będziemy markę King Tony. Naszych Klientów zapraszamy do konkursu do wygrania cenne nagrody.

Regulamin konkursu “Zgarnij nagrody od marki KingTony”:
1. Organizatorem konkursu jest Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP: 8442125866 zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą “Zgarnij nagrody od marki KingTony” (zwanego dalej Konkursem), który odbędzie się w dniu 24.09.2020 r.
3. Fundatorem nagrody jest firma Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki.
4. Uczestnikiem może być każdy Klient firmy Majster Joanna Bernat, który w dniu 24.09.2020 r. w godzinach: 7.00-15:00 zrobi zakupy za min. 30 zł i odpowie prawidłowo na pytanie konkursowe: w jakich godzinach otwarte jest Centrum Narzędziowe Majster od poniedziałku do piątku (załącznik nr 1).
5. Uczestnik może wielokrotnie zostawić swoje zgłoszenie, jeśli dokona zakupów za minimum 30 zł i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe.
6. O wygranej uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie poinformowani w piątek 25.09.2020 r.
7. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy firmy Majster.
8. Nagrodami w konkursie są: ZESTAW BITÓW 1/4″ 32cz. Z UCHWYTEM-symbol: 1032CQ, ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH 6cz.-symbol: 12D06MR oraz MULTI TOOL
9. Uczestnik konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę, nawet jeśli wielokrotnie zostanie wybrany.
10. Nagrody należy odebrać do 2 października 2020 r., po tym terminie nagroda przepada.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Konkursu poprzez filmy wideo, zdjęcia oraz dźwięk w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób biorących udział w konkursie może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu w materiałach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania, którego nie jest w stanie przewidzieć.
14. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konkursu jest Organizator. Każdej osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały  zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
15. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Konkursu, tylko gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz prawa polskiego.
16. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.majstersuwalki.pl

Masz pytania? Zadzwoń do nas +48 87 737 15 86 lub napisz do nas
ADRES
Centrum Narzędziowe Majster
ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki
NIP: 844-212-58-66
WPŁATY
Numer rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
45935900020024714420020001
DANE KONTAKTOWE
tel.: +48 87 737 15 86
e-mail: zamowienia@majstersuwalki.pl
facebook: www.facebook.com/majstersuwalki